tarieven grafisch

Mijn uurtarief voor grafisch werk is:
€ 38,50 voor werkzaamheden die vallen onder het 9% BTW-tarief
(hieronder vallen de meeste grafische werkzaamheden)
of € 42,50 voor werkzaamheden die vallen onder het 21 % BTW-tarief
(bijvoorbeeld voor het maken van websites)
Hieronder leest u hoe dit tarief bij de diverse grafische activiteiten wordt berekend.

Tekst en redactie (9% BTW)
Tegen het geldende uurtarief.

Websites (21 % BTW)
Ik bied mijn klanten een website aan, waarbij men inhoudelijk zelf dingen kan aanpassen: teksten wijzigen, afbeeldingen toevoegen etc. Grote veranderingen, zoals het invoegen van pagina’s, aanpassingen aan de lay-out, de vormgeving en het beheer van de website blijven te allen tijde onder mijn beheer.
Website en logo: ruim genomen kan er van uitgegaan worden dat er totaal zo’n 10 tot 20 uur werk is aan het geheel, afhankelijk van de wensen van de klant. De aanvraag van de domeinnaam, het ontwikkelen van een huisstijl en bij iedere website een onbeperkt aantal e-mailadressen zijn daarbij inbegrepen. Daarbij ben ik niet iemand, die écht iedere 10 minuten in rekening brengt. Het meest belangrijke is, om samen tot een resultaat te komen, waarbij iedereen tevreden is.
De kosten voor de domeinnaamregistratie (€ 75,- p/j) worden jaarlijks aan de klant doorberekend.
Kijk voor voorbeelden van door mij gemaakte websites maar eens naar:
www.koorelan.nl (ook logo/huisstijl is van mij)
www.shantykoordezilk.nl (ook logo/huisstijl is van mij)
www.tvda.nl  (ook logo/huisstijl is van mij)
www.thairese.nl  Hier is ook het logo door mij in nauwe samenwerking met de klant ontwikkeld.
www.feestcommissiedezilk.nl (niet meer in mijn beheer, opzet en vormgeving is wel geheel door mij ontwikkeld).
www.maximo-styling.nl (ook logo/huisstijl is door mij ontwikkeld)
Tekst en redactie
Bij de ontwikkeling van een website met logo zijn de zorg voor goede en duidelijke teksten, zonder taalfouten inbegrepen.

Drukwerk (9% BTW)
Visitekaartjes, promotionele briefkaarten, flyers etc. kunnen ook geheel door mij worden verzorgd tegen het geldende uurtarief. In de praktijk komt dat voor klanten, waarvan de huisstijlelementen eerder door mij zijn ontwikkeld, neer op meestal 1 uur per item + de bijkomende drukkosten.
Voor nieuwe klanten kan de opmaak van dergelijke producten meer tijd in beslag nemen.

Overige logo’s (9% BTW)
Om een indruk te geven van reeds door mij ontwikkelde logo’s: die van onder meer de Zilker Heerenclub, De Duinpan en Brede school De Egelantier zijn door mij gemaakt. Deze zijn desgewenst allemaal via het zilkerweb te bekijken.