Zilkerweb

Sluit venster X

Beste allemaal,
Het project 'Zilker agenda' is een moeizaam project. Het nobele streven (geboren in september 2009!) van ondergetekenden om voor alle verenigingen één agenda te maken waarin alle afspraken gedeeld worden komt maar niet van de grond. Het doel was om zo min mogelijke dubbele afspraken van verenigingen te hebben en zodoende dus zo veel mogelijke mensen bij de eigen activiteiten. Win-win situatie..

De praktijk blijkt dat het invullen door de verenigingen op enkele na niet gebeurt. Ook is er bij interne wijzigingen (bestuurswisselingen) geen terugkoppeling of overdracht. Dit alles zorgt er voor dat er nagenoeg geen Zilkse activiteiten op de agenda staan terwijl we toch zo een rijk verenigingsleven in ons dorp hebben (19 verenigingen hebben zich aangesloten bij de zilker agenda). Meerdere keren zijn er herinneringsmailtjes gestuurd om de aandacht op de agenda te houden. Tot op heden met bijzonder weinig resultaat. Wellicht heeft het ermee te maken dat er meerdere social media bijgekomen zijn. Die kan elke eigen vereniging natuurlijk blijven gebruiken om de activiteiten kenbaar te maken bij onze Zilker bevolking.

Geen probleem, het is voor een ieder vrijwilligerswerk dus no hard feelings.........maar wij vinden het wel jammer.


initiatiefnemers Fred Meiland en Theo vd Akker